Dr. Jimmy Jacobs

Sinds 1 augustus 2016 werkt Dr. Jimmy Jacobs als cardioloog in het Cardiologisch Centrum Grens. Vanaf 1 juli 2019 zal Dr. Jimmy Jacobs niet meer werkzaam zijn in het Cardiologisch Centrum Grens.

Jimmy Jacobs werd in 1984 geboren te Antwerpen.

In 2003 ging hij geneeskunde studeren aan de Universiteit Antwerpen en voltooide deze opleiding in 2010 met grootste onderscheiding. Na een 6-jarige aanvullende opleiding is hij sinds 2016 erkend als Cardioloog. Hij heeft tevens de cursus Sportgeneeskunde gevolgd te KU Leuven. Tijdens zijn opleiding heeft hij zich vooral bekwaamd in de klinische cardiologie, inspanningsfysiologie, cardiale revalidatie en ook in de device-therapie (pacemakers, defibrillatoren).

Dr. Jacobs is sinds 2016 werkzaam binnen het Cardiologisch Centrum Grens waar u bij hem terecht kan voor een consultatie, electrocardiogram, echografie van het hart en inspanningstest. Daarnaast is hij werkzaam in het Hartcentrum ZNA, zowel op de campus te ZNA Jan Palfijn (Merksem) als op de campus te ZNA Middelheim (Antwerpen). In deze ziekenhuizen kan u dan ook terecht voor de onderzoeken die niet in de praktijk te Heide kunnen gebeuren (bijvoorbeeld een hartkatheterisatie of een pacemakerplaatsing). Indien u opgenomen dient te worden in het ziekenhuis zal hij daar ook uw opvolging mee voorzien. Zo uit onderzoek zou blijken dat u een pacemaker of defibrillator nodig hebt, voert dr. Jacobs hiervan zelf de plaatsing uit te ZNA Middelheim. Voor de (verdere) controle van uw pacemaker of defibrillator kan u uiteraard ook terecht in het Cardiologisch Centrum Grens te Heide.

Verder is dr. Jacobs lid van diverse verenigingen (Belgische vereniging voor Cardiologie (BSC), de Europese vereniging voor Cardiologie (ESC) en de Europese vereniging voor cardiale beelvorming (EACVI). Hij is geaccrediteerd; dit betekent dat hij zich actief blijft bijscholen en hoge kwaliteit wenst te bieden in zijn zorg voor u.