Afspraak maken
Route & Contact

Beste patiënt,

In onze praktijk werken wij volledig Covid-proof. Als u zich ook maximaal blijft houden aan de maatregelen die in onze praktijk gelden, kunnen we samen veilig verder blijven werken en is Covid niet uw grootste vijand.

Belangrijk bericht !

Het zijn moeilijke tijden op budgettair vlak. Dat voelen wij allemaal in onze portefeuille.

Wij vinden het erg belangrijk dat zorg in het algemeen en uw cardiologische gezondheid in het bijzonder toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom zijn wij sinds begin juli 2022 overgestapt op het “derdebetalerssyteem”.

Concreet betekent dit voor u dat u voortaan, bij de consultatie, enkel nog uw persoonlijk aandeel (remgeld) dient te betalen. Wij rekenen verder af met uw ziekenfonds.

U hoeft dus niets meer voor te schieten !

(Dat alles uiteraard in de veronderstelling dat u geldig bent aangesloten bij een Belgisch Ziekenfonds.)

Cardiologisch Centrum Grens

Welkom op de site van het Cardiologisch Centrum Grens, de praktijk voor hartziekten in Noord-Antwerpen.

U kan bij ons terecht voor de diagnose en behandeling van hartziekten, voor een cardiale check-up en voor een sportmedisch onderzoek, al dan niet met aangepast trainingsadvies. Elke sportdiscipline is welkom, in het bijzonder ook duikers die in het CCG terecht kunnen voor keuringen, maar ook voor specifieke duikgerelateerde problemen.

Op deze website vindt u naast algemene informatie over de cardiologische praktijk (vb. de verschillende onderzoeken die mogelijk zijn, vaak gestelde vragen (FAQ), contactgegevens, ligging en bereikbaarheid) ook informatie over preventie van hart- en vaatziekten en tips om gezond en veilig te sporten. U vindt er ook links naar nuttige artikels en andere websites. Tenslotte is het ook mogelijk om via de website een afspraak te maken.

Opgelet!

Op woensdag 27/09/2023 is het secretariaat gesloten vanaf 12.00 u. U kan ons terug bereiken vanaf donderdag 28/09/2023 om 09.00 uur.