Onderzoeken

Inspanningstest op de fiets

Vaak zal uw cardioloog u vragen een fietstest uit te voeren op een soort hometrainer. Tijdens deze test zullen ECG-electrodes op de rug en de borstkas geplaatst worden om het ECG-tracé tijdens belasting te volgen. Uw bloeddruk zal elke minuut automatisch gemeten worden. Tijdens de test zal de weerstand waartegen u fietst elke minuut verzwaren, en dit tot u niet meer verder kan, of tot uw cardioloog een afwijking vaststelt en u vraagt te stoppen. Na de piekinspanning zal u nog enkele minuten moeten uitfietsen. Ook dan worden het ECG en de bloeddruk opgevolgd. Deze test duurt een twintigtal minuten. U moet voor deze test niet nuchter zijn, integendeel.

Echocardiografie in rust

Tijdens een echocardiografie worden mbv geluidsgolven (die door het menselijk oor niet gehoord worden) de structuur en de functie van de hartspier bekeken. Hierdoor krijgt de cardioloog een beeld van de afmetingen van de hartspier, de hartkleppen, de drukken in het hart, … Voor dit onderzoek ligt u op de linkerzijde, waarbij de cardioloog links of rechts van u zit. Dit onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos. Een echocardiografie duurt gemiddeld een tiental minuten.

Echocardiografie tijdens inspanning (ligfietsechocardiografie)

Soms is het nodig om een echocardiografie uit te voeren terwijl u een inspanning uitvoert. U zal hiervoor geïnstalleerd worden op een speciale tafel die naar links gekanteld wordt (u kan niet van de tafel vallen) en een fietstest uitvoeren, terwijl de cardioloog mbv een echoprobe beelden maakt. Op deze manier kan bekeken worden of alle delen van de hartspier tijdens inspanning voldoende doorbloed worden (opsporen van vernauwingen in de kransslagaders), en kunnen eventuele lekkages over de hartkleppen geëvalueerd worden tijdens belasting.

Een ligfietsechocardiografie duurt ongeveer 30 minuten. U moet voor deze test niet nuchter zijn.

Inspanningstest met gasanalyse

Wanneer we willen evalueren hoe ons lichaam en ons metabolisme met een inspanning omgaan om vb. een aangepast trainingsadvies te geven, of wanneer een patiënt klaagt van kortademigheid die niet meteen verklaard kan worden, kan een inspanningstest met gasanalyse (en melkzuurmeting) nuttig zijn. Hiervoor wordt u zoals voor een klassieke fietstest op de fiets geïnstalleerd. Er wordt een masker op het gezicht geplaatst (over neus en mond), zodat de in- en uitgeademde lucht geëvalueerd kan worden. Dit is niet gevaarlijk en u krijgt meer dan voldoende lucht tijdens de test. Na afname van een longfunctietest, zal u gevraagd worden een inspanningstest met progressieve belasting uit te voeren.

De test duurt ongeveer 45 minuten. U moet voor deze test niet nuchter zijn, integendeel. De proef kan uitgevoerd worden met sportieve schoenen.

Voor dit onderzoek raden wij u aan 36 uur vooraf niet intensief te trainen, rustige inspanningen kunnen wel.

Mogen wij u vragen voor dit type afspraak ons telefonisch te contacteren op het nummer 03 296 18 57 of een e-mail te sturen naar secretariaat@cardiocentrum.be.

24-uurs holtermonitoring

Als uw cardioloog een idee wil hebben van uw hartritme over een langere periode, dan kan voor een 24-uurs holter gekozen worden. Via enkele electrodes die op de huid gekleefd worden zal het hartritme over 24 uur geregistreerd worden. De huidelectrodes zijn via kleine kabeltjes verbonden met een klein bakje (batterij en computertje), dat gemakkelijk kan weggestoken worden in vb. de broekzak. Wanneer u de holter draagt, doet u uw normale bezigheden (inclusief sporten etc.) en zal u gevraagd worden een dagboekje bij te houden. Hierin noteert u uw activiteiten en eventuele klachten die u gehad hebt (vb. gevoel van overslagen, pijnklachten, draainissen, …). Na 24 uur brengt u het kastje terug naar uw cardioloog, zodat de holter kan uitgelezen worden. Uw cardioloog bespreekt nadien het resultaat met u.

24-uurs bloeddrukmeeting

Wanneer uw cardioloog een idee wil krijgen van uw bloeddruk buiten de consultatieruimte, dan kan voor een 24-uurs bloeddrukmeting gekozen worden. Hiervoor draagt u gedurende 24 uur een bloeddrukmanchette, die via een darmpje verbonden is met een klein bakje (batterij en computertje), dat gemakkelijk kan weggestoken worden. Meermaals per dag zal de manchette opblazen om uw bloeddruk te meten. Ook ’s nachts zal dit gebeuren, maar dit zal u niet beletten te slapen. Wanneer u de bloeddrukmeter draagt, doet u uw normale bezigheden (inclusief sporten etc.) en zal u gevraagd worden een dagboekje bij te houden. Hierin noteert u uw activiteiten en eventuele klachten die u gehad hebt (vb. gevoel van overslagen, pijnklachten, draainissen, …). Na 24 uur brengt u het kastje met de manchette terug naar uw cardioloog, zodat de bloeddrukmeter kan uitgelezen worden. Uw cardioloog bespreekt nadien het resultaat met u.

Verder advies: voeding / beweging / revalidatie / rookstop

Vermits een behandeling van een cardiologisch probleem en/of preventie van hart- en vaatziekten meer is dan enkel medicatie innemen, is het mogelijk dat uw cardioloog u voedings- en/of bewegingsadvies geeft. Hiervoor kan u doorgestuurd worden naar vb. een voedingsdeskundige, een kinesitherapeut, of een rookstopdeskundige.

Electrocardiogram (ECG)

Het ECG registreert de electrische activiteit die ervoor zorgt dat de hartspier samentrekt en het bloed door het lichaam wordt gepompt. Hiervoor worden electrodes op specifieke plaatsen op de huid gekleefd of worden er zuigelectrodes gebruikt. Een ECG is pijnloos en zonder enig risico en geeft de cardioloog veel informatie over vb. het hartritme.

Consultatie

Tijdens een consultatie bespreekt de cardioloog met u de reden van uw bezoek, uw voorgeschiedenis, klachten en medicatie die u inneemt, eventuele onderzoeken die al gebeurd zijn, … Er volgt steeds een klinisch onderzoek, en er wordt een electrocardiogram (ECG) gemaakt. Afhankelijk van de reden van de consultatie, zullen er nog aanvullende onderzoeken gebeuren. Nadien bespreekt de cardioloog de resultaten hiervan met u, en zal zo nodig een behandelings- of preventieplan opgesteld worden. Aarzel zeker niet om eventuele vragen te stellen of meer uitleg te vragen. Aan het einde van de consultatie wordt een verslag opgesteld, dat naar uw huisarts of doorverwijzend arts wordt gestuurd.